Ahad, 20 November 2011

Doa Mendapat Anak yang Soleh


i) Surah Al-Furqan ayat 74:

Maksudnya : ?ahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami: perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang (mahu) bertaqwa?.

ii) Surah Al-Hijr ayat 17 :

Maksudnya : ?an Kami pelihara (urusan) langit itu dari (masuk campur) tiap-tiap Syaitan yang kena rejam?.

iii) Surah Al-Baqarah ayat 128:

Maksudnya : ?ahai Tuhan kami! Jadikanlah kami berdua : orang-orang Islam (yang berserah diri) kepadaMu, dan jadikanlah daripada keturunan kami: umat Islam (yang berserah diri) kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami, dan terimalah taubat kami; sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani?

iv) Surah Ali Imran ayat 36:

Maksudnya : ?aka apabila Ia melahirkannya, berkatalah ia: ?ahai Tuhanku! Sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan (sedang yang aku harap-hurapkan ialah anak lelaki), dan Allah memang mengetahui akan apa yang dilahirkannya itu dan memanglah tidak soma anak lelaki dengan anak perempuan dan bahawasanyu aku telah menamakannya Maryam, dan aku melindungi dia dengan pelharaanMu, demikian juga zuriat keturunannya, dan: godaan syaitan yang kena rejam (yang dikutuk dan disingkirkan)?.

Doa untuk mendapatkan anak kembar :-

i) Surah As-Saaffaat Ayat 120:

Maksudnya : ?alam sejahtera kepada Nabi Musa dan Nabi Harun!?.

ii) Surah As-Syura ayat 50:

Maksudnya : ?tau Ia mengurniakan mereka kedua-duanya - anak lelaki dan perempuan, dan la juga menjadikan sesiapa yang dikehendakiNya mandul. Sesungguhnya Ia Maha Mengetahui, lagi Maha Kuasa?.

Petua-petua :-
i) Minta doa daripada orang-orang yang soleh.

Firman Allah Taala dalam surah An-Nahl ayat 43:

Maksudnya : "Oleh itu bertanyalah kamu (wahai golongan musyrik) kepada orang-orang yang berpengetahuan ugama jika kamu tidak mengetahui?.
ii) Nazar yang tidak bertentangan dengan syarak.

Firman Allah Taala dalam surah Ali Imran ayat 35:

Maksudnya : ?(lngatlah) ketika isteri lmran berkata: Tuhanku! Sesungguhnya aku nazarkan kepadaMu anak yang ada dalam kandunganku sebagai seorang yang bebas (dari segala urusan dunia untuk berkhidmat kepadaMu semata-mata), maka tenimalah nazarku; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.?
iii) Jangan menzalimi binatang.

Firman Allah Taala dalam surah Ali Imran ayat 36:

Maksudnya : ?aka apabila ia melahirkannya, berkatalah ia:?ahai Tuhanku! Sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan (sedang yang aku harap-harapkan ialah anak lelaki), dan Allah memang mengetahui akan apa yang dilahirkannya itu - dan memanglah tidak sama anak lelaki dengan anak perempuan; dan bahawasanya aku telah menamakannya Maryam, dan aku melindungi dia dengan peliharaanMu, demikian fuga zuriat keturunannya, dari godaan Syaitan yang kena rejam (yang dikutuk dan disingkirkan)".

halaqah.net 0 comments :


Get this widget here
Ruang Iklan Untuk Di sewa